Nyheter på Dental24

Se fler nyheter från Dental24

Krönikor och bloggar på Dental24

Nyheter övrig media / Omvärldsbevakning

Fler nyheter i övrig media / omvärldsbevakning

Populära kurser & event

									select ID from wp_posts where post_title = '' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Avancerad implantatkirurgi' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Bli certifierad för Invisalign Go' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'WEBINAR: Dental Ceramics – Material choice and treatment options' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Klinisk bettfysiologi och protetik' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Infiltrationsanestesi – för tandsköterskor' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Apikalkirurgi för allmäntandläkare' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'IDS  – the 38th International Dental Show' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Prep till cem – remastered' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = '' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Digitalscanning i alpin miljö' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1								
Malmö, Tandvårdshögskolan, Smedjegatan

Avancerad implantatkirurgi


Kursen är för dig som vill lära dig mer – du har gått implantatkirurgisk basutbildning och har erfarenhet av enklare implantatkirurgiska ingrepp.

Stockholm

Bli certifierad för Invisalign Go


– det klara alternativet till tandställning! Sedan år 2000 har mer än 80.000 tandläkare certifierats för Invisalign och över 5 miljoner patienter framgångsrikt behandlats. I Norden har redan

Webb

WEBINAR: Dental Ceramics – Material choice and treatment options


In this webinar associate professor Marit Øilo presents the best material choices and treatment options for your patients when it comes to dental ceramics. Attending the webinar will provid

Stockholm, Scandic Park

Klinisk bettfysiologi och protetik


Kursgivarna delar med sig av sina snart 40-åriga kliniska erfarenheter från privattandvård. Målsättningen med kursen är att lära sig att handlägga knepiga fall och undvika onödiga misstag

Stockholm

Infiltrationsanestesi – för tandsköterskor


Efter kursens teori, praktiska övningar samt praktisk träning på mottagningen och avslutande skriftligt prov, ska deltagarna självständigt efter tandläkarens delegation kunna utföra infiltratio

Se alla kurser & event