Nyheter på Dental24

Risker med användning av Ibuprofen vid Covid-19 infektion

Smärtstillande preparat

Inom odontologin, och bland allmänheten, är smärtstillande preparat i form av Ibuprofen (NSAID-preparat) mycket vanligt förekommande.
Några studier, som varnat för behandling av coronasjuka patienter med dessa preparat, har väckt mycket uppmärksamhet och gett upphov till osäkerhet vid användningen. Forskarna anför hypotesen, att preparaten skulle kunna medföra försvårad andning för coronasjuka patienter och därmed allvarligt försämra sjukdomstillståndet.

Tema: Mun- och andningsskydd

Coronavirus

Munskydden har blivit en symbol för våren 2020. De skall bäras av tandvårdspersonal. Det är arbetsgivarens uppgift att förse personalen med korrekt munskydd. Men vilka slags munskydd duger?

Ärftlighet och olika bakterier bakom hål i tänderna

Avhanding

Personer med en speciell genvariant behöver äta mer socker för att känna söt smak, och de får också mer karies i tänderna. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Avhandlingen visar också att även personer som inte har den vanligaste kariesbakterien i munnen kan drabbas.

Paralyserad tandvård för äldre – vad ska man göra?

Äldretandvård

Coronasmittan har försatt våra äldre och deras tillgång till tandvård i ett mycket svårt läge. När behandlingsrummen gapar tomma, i synnerhet inom privattandvården, befaras en försämring av de äldres munhälsa i alla åldersgrupper, oavsett allmänt hälsotillstånd. Många viktiga röster har höjts. Men frågan kvarstår: Vad kan göras så att tandvården för äldre ska kunna fungera nu och i framtiden, oavsett pandemier?

Välkommen till Dental24

Vill du veta vad som händer inom tandvården?

Prenumerera på Dental24s nyhetsbrev utan kostnad

Fler nyheter på Dental24

Se fler nyheter från Dental24

Produkt, verksamhetsnytt & pressmeddelanden

Sponsrade artiklar

Nyheter övrig media / Omvärldsbevakning

Fler nyheter i övrig media / omvärldsbevakning

Aktuella kurser & event

									select ID from wp_posts where post_title = 'Digitalisering i praktiken' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Tylösandsdagarna 2020' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Hygienkurs' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'NEOSS PRESENTS LIVE GBR SYMPOSIUM: Vertical bone augmentation in the esthetic zone using non-resorbable membranes' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Grundkurs i implantatkirurgi för tandläkare – Straumann SMART' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Implantatkirurgi för teamet – baskurs' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = '' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Avtryckstagning och provisorier' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = '' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Hygienkurs' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1								
ONLINE EVENT kl 17-19

Digitalisering i praktiken


Välkommen till detta online-seminarium där vi diskuterar flera ämnen som rör digitalisering av tandläkarpraktiken. Förändrade patientförväntningar, förbättrad munhälsa och den snabba te

Hotell Tylösand, Halmstad

Tylösandsdagarna 2020


Nytt från i år är tidig anmälan. Preliminärt blir temat för 2020: "Preppa eller deppa - protetikens Nirvana?"

Jönköping (lokal meddelas senare)

Hygienkurs


Hygien och smittskydd i tandvården

Online at 16:00 CEST

NEOSS PRESENTS LIVE GBR SYMPOSIUM: Vertical bone augmentation in the esthetic zone using non-resorbable membranes


Join some of the world’s leading experts in the field of Guided Bone Regeneration on Thursday 28th May, at 16:00 Central European Summer Time (CEST) for our FREE live symposium focusing on the scien

Quality Hotel 11 - Eriksbergshallen Maskingatan 11 Göteborg

Grundkurs i implantatkirurgi för tandläkare – Straumann SMART


2 1/2 dagars kurs med kombinerade teoretiska och kirurgiska undervisnings-sessioner, praktiskt arbte på modell samt griskäke samt live-kirurgi. Stor vikt kommer att läggas vid sterilitet och hygien

Se alla kurser & event