Nyheter på Dental24

Se fler nyheter från Dental24

Krönikor och bloggar på Dental24

Nyheter övrig media / Omvärldsbevakning

Fler nyheter i övrig media / omvärldsbevakning

Populära kurser & event

									select ID from wp_posts where post_title = 'Tackla Tobak i tandvården 2019 – Nationell Yrkeskonferens om tobaksprevention' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Sverkerdagen' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Sömnapné grundkurs' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Hopplösa parodontiter. Var går gränsen för hälsan?' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Praktisk protetik för tandsköterskor' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Straumann SMART – Grundkurs i implantatkirurgi för tandläkare' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'IDS  – the 38th International Dental Show' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Peri-implantit – Hjälp vad gör jag?' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Avancerad kurs i implantatprotetik' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Startkurs i implantatprotetik' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Tandreglering med Clear Aligner +' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = '  ”Tänk om du stressar i onödan”' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Bli certifierad för Invisalign Go' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Munslemhinneförändringar' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Straumann SMART – Grundkurs i implantatkirurgi för assisterande personal' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1select ID from wp_posts where post_title = 'Undersökningen – nyckeln till framgångsrik behandling' AND post_type = 'kurserevent' ORDER BY post_date DESC LIMIT 1								
Gamla ”Käftis”, Holländargatan 17, Stockholm

Sverkerdagen


Fredag 15 februari kommer vi att hedra minnet av Sverker Toreskog genom en kursdag med kvällsaktiviteter. Nu i Stockholm för första gången!

Lund, Grand Hotel

Sömnapné grundkurs


Behandling för nattlig ro vid sömnapné. Vad är sant? Inte sant? Intressant? Kursens syfte är att ge ett ökat kunnande kring snarkning och sömnapné, diagnostik och behandling, ur både medicins

Stockholm, Wennergren center

Hopplösa parodontiter. Var går gränsen för hälsan?


De medicinska landvinningarna de senaste decennierna har varit många och i allmäntandvården idag finns många patienter med sjukdomar som kan ha betydelse för tandbehandlingen. Tandvården har und

Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel

Praktisk protetik för tandsköterskor


Både teori och praktik får du på denna kurs som riktar sig till tandsköterskor som vill vara mer delaktiga i protetiska behandlingar. Kursen ska ge inspiration, idéer och kliniska tips om hur du

Köln, Tyskland

IDS – the 38th International Dental Show


Stor internationell dentalmässa som går vartannat år i Köln

Se alla kurser & event