Stora brister i tandvård för asylsökande

Behovet av tandvård hos asylsökande barn och vuxna är stort, men det finns flera hinder för att möta behoven. Det visar en granskning av Socialstyrelsen.