W&H EMS Kurs i professionell tandrengöring, Stockholm

SWISS DENTAL ACADEMY Kurs för tandhygienister och tandläkare med inriktning på professionell tandrengöring avseende subgingival AIR-FLOW® och PERIO-FLOW behandling samt ultraljudsdepuration med nya PIEZON® ”NO PAIN” tekniken.

Läs mer

BCG-DAGEN i Göteborg den 1 feb 2013

Läs mer

Specialistsjuksköterskorna blir färre och äldre

I hälften av landets landsting råder det brist på alla kategorier av specialistläkare. Dessutom har många landsting brist på specialistsjuksköterskor, en yrkesgrupp som blivit 20 procent färre på femton år. Bara ett landsting bedömer att tillgången på psykiatrisjuksköterskor är tillräcklig, detsamma gäller operationssjuksköterskor.

Läs mer

The Dawson Academy: Restoring Anterior Teeth

31 januari – 2 februari 2013 2,5 dagars Föreläsning och Hands On På denna hands-on kurs kommer du att lära dig att göra anterior estetik på högsta nivå. Alla direkta och indirekta alternativ för återställande av framtänderna kommer att diskuteras i det här programmet.

Läs mer

KaVo webinar: Fördelar med dental mikroskopi på din klinik

Kan dentalamikroskop användas kostnadseffektivt på alla tandläkarkliniker? Det plus många andra frågor besvaras av tandläkare Thorsten Wegner på vårt Webinar/online seminarium onsdagen den 30 januari kl 15:00. Du får dessutom värdefulla tips om vad man ska titta på innan köp av ett nytt mikroskop.

Läs mer