TL i Ystad: En multidisciplinär syn på bettrehabilitering, Dubai

28 april – 4 maj 2013 Kurs med två av sveriges främsta föreläsare:PARODONTOPROTETIK MED TVÅ S – Stefan & Sven – Tillsammans är Sven Scholander och Stefan Renvert ett mycket inspirerande par. Målsättningen är att ge deltagarna en multidisciplinär syn på bettrehabilitering med syfte att både värdera och förbättra prognosen på utförd behandling samt minska…

Läs mer

The Dawson Academy/BD Seminars: Interdisciplinary Treatment: The Future of Orthodontics

26-27 april Presented by Dr Domingo Martin, Master in Orthodontics at the University of Valencia. Due to the increased number of adults that are now coming into our practices it is absolutely indispensable to work hand in hand with periodontists, prosthodontists, implantologists and surgeons. In order to reach excellence in our finished cases we need…

Läs mer

W&H EMS Kurs i professionell tandrengöring, Stockholm

SWISS DENTAL ACADEMY Kurs för tandhygienister och tandläkare med inriktning på professionell tandrengöring avseende subgingival AIR-FLOW® och PERIO-FLOW behandling samt ultraljudsdepuration med nya PIEZON® ”NO PAIN” tekniken.

Läs mer

Företagarkurs i Malmö

SverigesTandteknikerförbund genomför mot bakgrund av omvärldsförändringar och förändringar i branschen en ökadsatsning på kompetensutveckling. Den här dagen skall inspirera men även ge kunskap och verktyg för ett tandteknikerföretag.Det gäller målsättningar, försäljning och argumentation. Kursen består av teorier, modeller och metoder somblandas med praktiska exempel och diskussion.

Läs mer

KaVo Webinar: Caries Diagnostic without x-rays onsdag kl 15:00!

Kavo webinar i kariesdiagnostik onsdagen den 24/4 kl 15:00!

Läs mer