Barn som far illa eller riskerar att fara illa

Barn som far illa eller riskerar att fara illa

Läs mer

Ivoclar Vivadent IPS Empress Direct

Ivoclar Vivadent IPS Empress Direct

Läs mer

BD Seminars: Treatment Planning Functional Aesthetic Excellence, Wirral, UK

28 – 30 November 2013 2,5 Dagar Föreläsning och Hands On Kursen ger deltagaren en strukturerad plan till diagnos och behandlingsplanering. Vid användning av de standardiserade behandlingar som lärs ut i Comprehensive Records and Examination kommer varje tandläkare att lära sig att visualisera optimal tandvård från från ett estetiskt, funktionellt, biologiskt och strukturellt perspektiv.

Läs mer

SACD Årsmöte med kurs, Göteborg

28-30 november 2013. Föreläsningar med Jimmy Eubank tandl, Gilbert Young tandtekn & Marilyn Ward tandl. Fotokurs med Michael Karlsten, Kompositkurs med Barbro Berg. Ackrediteringsseminarium med Michael och Barbro.

Läs mer

M-Tec: 3Shape Basic, Malmö

Lära dig grunderna med 3shape scannern och dess mjukvaror.

Läs mer