Arbetskraftsinvandring behövs för att klara vården

Samtidigt som vårdbehoven ökar går stor delar av dagens yrkesverksamma vårdpersonal i pension. Rekryteringsbehovet kommer inte att kunna täckas nationellt. Sverige behöver en effektivare yrkesvalidering för arbetskraftsinvandrad sjukvårdspersonal och invandrade grupper med medicinsk kompetens, skriver Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Tillsats kan ge tandkräm utan risk för fluorosis

Forskning har visat vikten av att använda tandkräm med fluor redan till ganska små barn för att motverka uppkomsten av karies. Nackdelen är att barnen utsätts för risken för fluorosis. Men nu kan dilemmat vara på väg att lösas. Brasilianska forskare har tagit fram en lågfluortandkräm med lika bra, eller bättre, remineraliserande egenskaper som tandkräm…

Läs mer

"Ebola visar på brister i svenskt smittskydd"

Ebolautbrottet i Västafrika har lyft upp frågan om hur det svenska samhället bäst skyddas mot smittsamma epidemier om olyckan skulle vara framme också här. Det finns en brist i de reningsmetoder som svenska sjukhus använder, och som nu måste åtgärdas.

Läs mer

Han är SIS nya vd

Thomas Idermark har utsetts till ny vd för Swedish Standards Institute. Han kommer närmast från SKL Kommentus. Nyheten Han är SIS nya vd dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Nyttja värdet i kvalitetsregistren

Kvalitetsregistren inom vårdsektorn är tänkta som verktyg för att mäta, vägleda och utvärdera förbättringsarbetet. Men ofta finns en övertro på att datan automatiskt ska leda till förbättringar vilket gör att mätningarna stannar vid just siffror. Nyheten Nyttja värdet i kvalitetsregistren dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer