Cancerbesked dröjde – efter tandläkarmiss

När en Malmöbo skulle få sin tand lagad upptäckte tandläkaren en förändring i gommen.

Läs mer

Fler rapporter gör inte psykiskt sjuka friskare

Medvetenheten och kunskapen om problemet med att personer med psykisk sjukdom dör tidigt ökar hela tiden. I dag finns det hälsofrämjande perspektivet med i behandlingen av allvarlig psykisk sjukdom på ett helt annat sätt än för tio år sedan. Därför är det bättre att fortsätta det redan påbörjade arbetet än att tillsätta en ny utredning.

Läs mer

Arbetsbördan största stressfaktorn

Nästan hälften av landets kontorsanställda tycker att arbetet är stressande. Arbetsbördan, men också hur kontoret ser ut, är två faktorer som påverkar stressupplevelsen. Här är listan över de största stressfaktorerna på svenska kontor. Nyheten Arbetsbördan största stressfaktorn dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Näringslivets chefer är snabbare beslutsfattare

Hellre vänta med ett beslut än att riskera att beslutet blir fel. Den inställningen har chefer inom offentliga sektorn, medan chefer inom näringslivet hellre fattar snabbare beslut. Det visar enligt en ny forskningsstudie av Jobbmatch Sweden i samarbete med Göteborgs universitet. Nyheten Näringslivets chefer är snabbare beslutsfattare dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Sprutbyte en repstege från avgrund till ordnat liv

Politiken måste ställa om från att jaga enskilda missbrukare, och i stället fokusera på vård, stöd och framförallt att rädda liv. Den senaste rapporten från Folkhälsomyndigheten som pekar på fördelarna med sprutbytesprogram är därför väldigt välkommen.

Läs mer