D-vitamin kopplat till bättre tandhälsa

Tyska forskare har undersökt tandhälsan hos drygt 1 000 tioåringar från München och samtidigt tagit blodprov där D-vitaminhalten mättes. 13,6 procent av barnen diagnostiserades med hypomineralisering och 16,4 procent med karies. Forskarna justerade resultaten för kön, ålder, BMI, föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst samt barnens tid framför tv eller dator under vinter- respektive sommarhalvåret. De kan visa…

Läs mer

Antal skadeanmälningar att lära sig av – Region Skåne

Förra året tog Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot 1 522 skadeanmälningar som handlade om Region Skåne.

Läs mer

Ökad produktion till lägre kostnad

En större helhetssyn gjorde stålverket Outokumpu i Avesta mer effektivt till en lägre kostnad. Ett förbättringsarbete som har genomsyrat verksamhetens alla delar har gjort arbetet mer systematiskt och ansvarsfördelningen mer tydlig än tidigare. Nyheten Ökad produktion till lägre kostnad dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

7 tips för att vässa kommunikationen

Vi spenderar otroligt mycket arbetstid i möten, men det är inte alltid de leder dit de ska. På Kvalitetsmagasinet Live gav kommunikationsexperten Annika Engström sina bästa tips. Nyheten 7 tips för att vässa kommunikationen dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Skilj på möten för utförande och utveckling

Hur vi kommunicerar påverkar både effektivitet och utvecklingsförmåga. På Kvalitetsmagasinet Live tipsade Annika Engström vid Tekniska Högskolan Jönköping om att skilja på möten för utveckling och utförande för att nå bäst resultat. Nyheten Skilj på möten för utförande och utveckling dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer