Fem principer för effektiv kommunikation

Negativa och illojala medarbetare kan vara ett tecken på brister i kommunikationen. En kultur där medarbetarna vill och kan ta ansvar bygger på ett medvetet kommunikationsarbete. Så här gör du. Nyheten Fem principer för effektiv kommunikation dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

”Oroande att Wikström vill stoppa privata sjukhus”

En majoritet av de boende i Stockholmsregionen ser positivt på att privatisera ytterligare ett akutsjukhus. Därför är det är med stor oro vi följer sjukvårdsminister Gabriel Wikströms (S) planer på att införa en stopplag för privata akutsjukhus.

Läs mer

”Sjukvården blöder efter åtta år med Alliansen”

Sedan årets inledning har personal på Stockholms akutmottagningar återkommande larmat om en fullständigt ohållbar arbetssituation. Personalflykten har lett till stort kaos på akuterna.

Läs mer

Ineffektiva it-lösningar stjäl värdefull arbetstid

Bättre förankrade och mer användarvänliga it-system skulle spara företagen drygt 12 miljarder kronor per år. Det visar en rapport från Unionen. Nyheten Ineffektiva it-lösningar stjäl värdefull arbetstid dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Vem tar ledartröjan för framtidens sjukvård?

Vårdförbundets nya rapport ”Vårdpersonal sökes – vem behövs och vem vill arbeta i framtidens vård?” visar att 15 000 specialistsjuksköterskor saknas 2035 om ingenting görs. Samtidigt visar en ny Novus-undersökning att vårdens nytillträdda politiker och makthavare ser kompetensförsörjningen som en av de allra viktigaste utmaningarna. Nu är det dags för dem att agera.

Läs mer