Gasbinda glömdes kvar i patient – upptäcktes av anhörig

En och en halv meter lång gasbinda glömdes kvar i svalget hos en patient efter en tandoperation. Den upptäcktes först två veckor senare.

Läs mer

Innovationer kan lyfta sjukvården

Svensk hälso- och sjukvård kan bli ännu bättre genom att utnyttja den fulla potentialen i nya innovationer. Därför behöver vi utveckla lösningar för en jämlik och värdebaserad vård där patienten blir den stora vinnaren.

Läs mer

Svenskarnas munhälsa blir allt bättre

Liknande studier har genomförts i Jönköping var tionde år sedan 1973 och omfattar slumpmässigt utvalda människor i åldrarna 3–80 år. – Jämförelsen mellan de fem studierna visar på en generell förbättring av den orala hälsan över 40 år, säger klinikchefen och parodontologen Ola Norderyd, en av de ansvariga för studien, i ett pressmeddelande. Undersökningen visar…

Läs mer

Salivprov avslöjar muncancer

Studien har gjorts vid Johns Hopkins universitetet i Baltimore, USA. Forskarna ville se om tumör-dna i saliv och blodplasma fungerade som biomarkör för cancer i munnen, svalget och strupen. Cancer i munnen hittades bäst med salivprov, medan blodprov fungerade bättre för cancer i svalget och strupen. Studien omfattar knappt 100 patienter totalt, och saliv från…

Läs mer

Mer forskning behövs för att lyfta psykiatrin

Den psykiska ohälsan har blivit ett folkhälsoproblem som ingen längre kan blunda för. Psykiatrin har stora kunskapsluckor och vi kan inte låta den psykiatriska forskningen halka efter ytterligare. Det är hög tid att på riktigt sätta upp psykiatrin på den politiska dagordningen.

Läs mer