Dator-KBT hjälper mot tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla går bra att behandla med en datoriserad version av KBT. Det kan amerikanska forskare visa. Bland patienter som sökte tandvård vid en universitetsklinik lottades 151 patienter med en hög ångestnivå inför sitt ingrepp till antingen ingen behandling alls eller en datoriserad KBT-behandling en timme före ingreppet. Behandlingen började med en kort utbildning i hur…

Läs mer

Tre ledaregenskaper som gör dig framgångsrik

Alla måste hitta sitt eget sätt att leda andra. Men forskningen visar att det finns tre gemensamma nämnare för ett riktigt framgångsrikt ledarskap. Nyheten Tre ledaregenskaper som gör dig framgångsrik dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Avskaffa möjligheten att stoppa sprututbyten

Sprutbyte räddar liv och är en vårdinsats på samma sätt som andra smittskyddsåtgärder. Men svenska kommuner kan vägra sina invånare tillgång till sprutbyte. Nu måste möjligheten till sådana förbud slopas. Här ska makten ligga hos vårdpersonalen, inte politikerna.

Läs mer

Fika med vd höjer kvaliteten på introduktionen

På det kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter bjuder vd alla nyanställda på fika som en del i bolagets nya introduktionsprogram. Nyheten Fika med vd höjer kvaliteten på introduktionen dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Lean på både bredden och djupet

Större djup, tydligare struktur och fler exempel. Det är några av nyheterna i den tredje omarbetade upplagan av Lean – gör avvikelser till framgång. Nyheten Lean på både bredden och djupet dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer