Borrade patient i läppen

Nu anmäls incidenten enligt lex Maria till Inspektionen för vård och

Läs mer

Antroposofisk medicin saknar stöd

Det är beklämmande att professorer och docenter förordar att magiska medel fortsatt skall tillåtas inom svensk sjukvård. Vidarklinikens goda omvårdnad blir dessutom inte sämre av att låtsasmedicinerna plockas bort, skriver barnläkaren Mats Reimer.

Läs mer

Södra BB inget ”lyx-BB” för privilegierade

De påståenden som förts fram om att vi räddar ett ”lyx-BB”, Södra BB, för privilegierade föräldrar i stället för att förbättra Förlossningen SÖS är en osanning. Det är inte Södra BB som är problemet, det är Förlossningen SÖS som ska få bättre förutsättningar, skriver Ella Bohlin (KD).

Läs mer

Utvecklingsländer lär av svensk kvalitetskontroll

Sverige har högt anseende internationellt inom kvalitetskontroll. Myndigheten för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, bildar nu Swedac Academy för att tydliggöra sitt servicekoncept med utbildningar för utvecklingsländer. Nyheten Utvecklingsländer lär av svensk kvalitetskontroll dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Visar vägen bortom glastaket

Att välja rätt chef är en nyckel för att ta sig förbi glastaket. Det är ett av de råd som framkommer i denna bok där 26 framgångsrika kvinnor porträtteras. Boken fyller ett tomrum tycker KM:s recensent. Nyheten Visar vägen bortom glastaket dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer