Tjänstetandläkarna höjer medlemsavgiften

Medlemsavgiften i Tjänstetandläkarna (TT) höjs med 72 kronor per år till 4 992 kronor 2016. Avgiftshöjningen beslöts vid TT:s föreningsmöte i Stockholm den 27 november. Styrelsemedlemmarnas arvoden höjs samtidigt med cirka 2,6 procent. Chaim Zlotnik, TT:s ordförande, får mest – sammanlagt 2 470 kronor per dag om han avsätter mer än fyra timmar för föreningsarbete. Utöver…

Läs mer

Ny lag stärker konsumenten vid skönhetsingrepp

Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst och faller utanför hälso- och sjukvårdens regelverk. Det slår Skönhetsutredningen fast i sitt förslag som lämnades till regeringen i dag den 30 november. För att förbättra skyddet för konsumenten föreslår utredningen dels att det införs en ny lag, dels en nationell informationstjänst med oberoende information om…

Läs mer

Projekt för förnyelse i Lidköpings kommun

Nyligen delade Vinnova ut pengar för projektet Idéslussar i kommuner 2015. En av de elva kommuner som får del av pengarna är Lidköping. Nyheten Projekt för förnyelse i Lidköpings kommun dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Balans på marknaden för tandläkare

Analysen visar dock att det finns stora regionala skillnader i efterfrågan på tandläkare, och det finns flera osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till: Ett stort antal personer utbildar sig till tandläkare utomlands – för närvarande 361 – och det är svårt att förutspå hur många av dessa som kommer att återvända till Sverige efter examen. Andra…

Läs mer

Städavdelning i Örebro vinner kvalitetspris

Region Örebro läns kvalitetspris Diamanten går i år till städavdelningen. Allt började i ett förbättringsförslag för att rädda sommarens rekryteringskris. Nyheten Städavdelning i Örebro vinner kvalitetspris dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer