Samtal för ökad kvalitet i vårdbemanningen

På senare tid har kostnaderna för vårdbemanning och även fall av bristande kontroll av inhyrd vårdpersonal uppmärksammats i media. Vårdgivarna har det yttersta ansvaret, men det krävs bättre rutiner och kontroll från flera håll både vad gäller kostnader och kvalitet. Därför tar vi nu initiativ till samtal med Sveriges Kommuner och landsting, SKL och Inspektionen…

Läs mer

Tandläkare ordinerade för lång behandling med antibiotika – kritiseras av IVO

En tandläkare i Södertälje har brustit i att ge sakkunnig och omsorgsfull vård i och med ordineradet av antibiotikabehandling för en patient i tio

Läs mer

Bättre med fluor i dricksvatten än i salt

En ny studie visar att fluor i dricksvatten verkar vara mer effektivt än fluor tillsatt i salt.

Läs mer

Inför hälsoambassadörer i utsatta områden

Hälsan är ofta en förutsättning för en lyckad integration, oavsett om du är nyanländ eller har levt i Sverige en längre tid men av olika anledningar inte kommit in i samhället. Genom att engagera hälsoambassadörer i socioekonomiskt utsatta områden kan vi öka hälsomedvetenheten och individens egenmakt att påverka den egna hälsan.

Läs mer

Alla behöver få tala om de eviga frågorna

Svenska kyrkan är en etablerad del av samhället som kan tjäna som viktig resurs i arbetet kring existentiell hälsa. Under valven får människor plats för eftertanke, reflektion, samtal och återhämtning, skriver biskop Fredrik Modéus.

Läs mer