Tveksamt underlag bakom slutsatser om tandvårdsstödet

Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd överlämnade sitt slutbetänkande Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter till regeringen i månadsskiftet augusti/september 2015. Utredningen har fått status som SOU, och riskerar därmed att utgöra referensmaterial vid framtida vetenskapliga studier och kliniska undersökningar. I utredningen finns flera förtjänster, men också en rad påstående och slutsatser som…

Läs mer

Inget vetenskapligt stöd för lördagsgodis

Idén med lördagsgodis är att lära barn att inte äta godis varje dag utan bara göra det en gång per vecka. Tanken är att minska frekvensen av intaget av socker för att minska kariesrisken. Men nu kan en finsk studie visa att det sannolikt inte förhåller sig på det viset. Det är inte hur ofta…

Läs mer

Vägen till vinst för Vittra Vallentuna

Vittra Vallentuna fick tidigare i veckan ta emot utmärkelsen Bättre skola. Prestigelös organisation, täta uppföljningar och en tydlig kommunikation är några av nycklarna bakom framgången. Nyheten Vägen till vinst för Vittra Vallentuna dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Betyg till läkarstudenter stjälper mer än hjälper

Sahlgrenska akademin överväger att införa graderade betyg vid bland annat läkarprogrammet. Läkarförbundet Student motsätter sig detta; nackdelarna överväger fördelarna. Frågan om betyg vid läkarprogrammet hör hemma på nationell nivå och bör inte styras av ett enskilt lärosätes önskemål.

Läs mer

Att leda en komplex verksamhet

Förväntningarna på vad en rektor ska uträtta är många och motstridiga. Men först och främst är de ledare, konstaterar författaren till Konsten att hålla i rodret. Nyheten Att leda en komplex verksamhet dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer