Krav på tillgänglighet pressar medarbetare

Kraven och förväntningarna på att vara tillgänglig utanför arbetstid har ökat. I en undersökning från Vision vittnar medarbetarna om sömnstörningar och brist på återhämtning. Nyheten Krav på tillgänglighet pressar medarbetare dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Tandläkare i Laholm kritiseras av IVO

En kvinna i Laholms kommun har klagat på en Laholmstandläkare och får visst gehör från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).Efter en större lagning klagade hon upprepade gånger på att bettet kändes konstigt.

Läs mer

Lär all vårdpersonal om patientbemötande

Om inte ens chefen behöver bry sig om den dagliga verksamheten, varför ska någon annan göra det? Det undrar Hans-Inge Persson efter att ha vistats på sjukhus som anhörig i ett halvår. Patientbemötande måste bli ett obligatoriskt inslag som särskild kurs i all utbildning för sjukvårdspersonal, föreslår han.

Läs mer

Lär all vårdpersonal om patientbemötande

Om inte ens chefen behöver bry sig om den dagliga verksamheten, varför ska någon annan göra det? Det undrar Hans-Inge Persson efter att ha vistats på sjukhus som anhörig i ett halvår. Patientbemötande måste bli ett obligatoriskt inslag som särskild kurs i all utbildning för sjukvårdspersonal, föreslår han.

Läs mer

Flexibilitet för digital utveckling

Nordiska chefer tror inte på traditionella, hierarkiska organisationsformer utan på mer flexibla organisationsformer för att nå digital framgång. Det visar konsultföretaget Hammer & Hansborgs Nordic Executive Survey. Nyheten Flexibilitet för digital utveckling dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer