Stärkt kvalitet i demensvården

Regeringen vill stärka kvaliteten i demensvården. I en satsning vill man bland annat ta fram utbildningsmaterial för att motverka tvång, öka användningen av två kvalitetsregister och skapa av en nationell strategi kring demens. Nyheten Stärkt kvalitet i demensvården dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Anta utlovad strategi för sällsynta diagnoser

Anta den nationella strategin för sällsynta diagnoser som utlovats. Statligt ansvar krävs om jämlik vård ska kunna uppnås.

Läs mer

Osäkerhet kring hur jobbrotation ska ske

Det vetenskapliga stödet för att jobbrotation och arbetsväxling ger en bättre arbetshälsa är tunt, visar en forskningsrapport som beställts av Arbetsmiljöverket. Ändå är de flesta forskare överens om att varierad fysisk belastning minskar ohälsan i arbetslivet, men ingen vet hur, enligt rapporten. Nyheten Osäkerhet kring hur jobbrotation ska ske dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Nå framgång med salutogen kultur

Kultur, klimat och kvalitet hänger ihop. Denna bok ger förståelse för vad kultur och värderingar är, men visar också hur man i sitt ledarskap kan påverka dessa genom ett salutogent synsätt. Nyheten Nå framgång med salutogen kultur dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Socialstyrelsen vill att fler tandläkare utbildas

Antalet utbildningsplatser för tandläkare bör ökas något, tills den regionala obalansen i tillgång på tandläkare är åtgärdad. Det anser Socialstyrelsen.

Läs mer