L: Flyktingars hälsa måste tas på större allvar

Regeringens nya, restriktiva migrationspolitik kommer få allvarliga konsekvenser för nyanländas hälsa och möjlighet till integration. För Liberalerna är det självklart och prioriterat att stärka nyanlända hälsa. I Stockholms läns landsting presenterar vi nu ett integrationspolitiskt program för bättre vård för flyktingar.

Läs mer

Nu måste Alliansen ta sitt ansvar för cancervården

Det är oacceptabelt att svårt sjuka får vänta på vård – det kan handla om veckor av väntan på en operation. Nu krävs politiskt ansvar av den styrande landstingsalliansen. Vi Socialdemokrater har krävt ett extra landstingsmöte nästa vecka för att få veta vilka åtgärder som vidtas.

Läs mer

En av tre får problem med sina implantat

Var tredje patient med implantat anger att de har upplevt problem med dem, visar en svensk enkätstudie av patienter som haft implantaten mellan 8 och 14 år.

Läs mer

Parodontologin i Norrbotten prisas av landstinget

För första gången får en tandvårdsenhet motta stipendiet för bästa förbättringsarbete i vården av Norrbottens läns landsting.

Läs mer

Stort behov av kunskap om psykosocial arbetsmiljö

Det finns ett stort och utbrett engagemang i arbetsmiljöfrågor inom den privata sektorn, visar Prevents Arbetsmiljöindikator 2016. Samtidigt behöver 69 procent av chefer och skyddsombud mer kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Nyheten Stort behov av kunskap om psykosocial arbetsmiljö dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer