”Lagen ska skydda mot oseriösa vårdgivare”

Läkarförbundet och Svenska privatläkarföreningen välkomnar förslaget om förändringar i lagen om läkarvårdsersättning.

Läs mer

Ny standard om människors behov och lönsamhet

Ledningsgrupper och styrelseledamöter är målgruppen för en ny Iso-standard om ”Den människocentrerade organisationen”. Standarden ska visa att det finns lönsamhet i att arbeta med till exempel tillgänglighet – och ekonomiska risker med att inte göra det. Nyheten Ny standard om människors behov och lönsamhet dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Ta dina avstämningsmöten till en ny nivå

Att ha enskilda avstämningar med dina närmaste medarbetare är ett av dina viktigaste verktyg som ledare. Även om ni bara ses 20 minuter så är det viktigt att göra mesta möjliga av det. Här är några tips. Nyheten Ta dina avstämningsmöten till en ny nivå dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Forskare följer Göteborgs satsning på hemtjänsten

Nu drar Göteborgs stad igång sin satsning för att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten. Samtidigt startar ett forskningsprojekt som ska se hur satsningen påverkar medarbetarnas hälsa, trivsel och effektivitet. Nyheten Forskare följer Göteborgs satsning på hemtjänsten dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

”Wikström missar målet om jämlik hälsa”

Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du är man eller kvinna, infödd eller invandrad och om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om Gabriel Wikström…

Läs mer