Sysav prisas för målmedvetet mångfaldsarbete

Sydskånes avfallsaktiebolag Sysav har tilldelats Visions MR-pris för sitt mångfaldhetsarbete. Priset delades ut i samband med Visions förbundsmöte i Malmö idag. Nyheten Sysav prisas för målmedvetet mångfaldsarbete dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Ofta fel om TMD på internet

Två av tre webbplatser i USA innehåller felaktiga beskrivningar av orsak och behandling av temporomandibulära problem.

Läs mer

Tandläkare dissar förslag om bidragshöjning

Regeringens förslag att höja det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, för de äldre är en dålig idé. Det visar en enkät som Praktikertjänst gjort bland 355 tandläkare.

Läs mer

Organisatorisk hälsa för långsiktiga resultat

Framgångsrika företag kan verka oövervinnliga. Men ett fel många gör är att de enbart fokuserar på prestation och försummar organisationens hälsa. Kortsiktiga vinster går för de långsiktiga och det håller aldrig i längden. Nyheten Organisatorisk hälsa för långsiktiga resultat dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Bantad budget kan få smittsjukdomar att öka

I regeringens budget för 2017 skärs anslaget för hiv och STI-prevention ned från dagens 146 miljoner till 75 miljoner. Nästintill en halvering innan den nya hivstrategin är på plats. Omställningen skapar tryck på kommuner och landsting att bedriva hivprevention inom ramen för befintlig budget, vilket vi vet riskerar att bortprioriteras.

Läs mer