President eller chef – samma principer ger bra övergång

En fredlig överföring av makten. Det uttrycket har uttalats många gånger när USA nu fått en ny president. Men oavsett om du är president eller chef gäller samma principer vid ett byte. Om du vill att det ska bli bra när du tar över och när du slutar – tänk på det här. Nyheten President…

Läs mer

Ivo avskriver ärende med kvarglömd tandprotes

allvarlig vårdskada En äldre man avled till följd av att en tandprotes glömdes kvar i mannens mun.

Läs mer

Ny metod för hållbar affärsutveckling

Rätt affärsmodeller kan både stärka företagens konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Nu har forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH tagit fram en ny metod för hållbar affärsutveckling. Nyheten Ny metod för hållbar affärsutveckling dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Etisk kod kan få motsatt verkan i låglöneländer

Svenska företags etiska uppförandekod kan tvärt emot syftet göra att missförhållanden döljs i verksamheter i låglöneländer. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Rådet till företag är att tänka om i det etiska arbetet. Nyheten Etisk kod kan få motsatt verkan i låglöneländer dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Moderaternas ”vässning” av SLL saknar trovärdighet

Moderaterna har haft tio år på sig att vässa landstinget. Men istället har vi sett kostnadsdrivande privatiseringar, skenande konsultnoter och oproffsiga upphandlingar med akut kris i sjukvården som resultat.

Läs mer