Sales Coordinator till TePe

Läs mer

Franksmile söker en tandläkarassistent i Stockholm

Läs mer

Praktikertjänst karriär: Din framtid finns hos oss!

Praktikertjänst är Sveriges största privata vårdkoncern och vi finns av ett enda skäl: att skapa förutsättningar för oss som arbetar i vården att göra ett så bra jobb som möjligt för våra patienter. Vi finns i 220 av landets 290 kommuner och vi är stolta över att ha Sveriges nöjdaste patienter.

Läs mer