Det livslånga lärandet måste in på arbetsplatserna

Sverige ligger i framkant när det gäller ny teknik och omställning. Vår starka position bygger bland annat på vår välfärdsmodell och parternas samverkan på arbetsmarknaden. Men en undersökning från Futurion och SOM-institutet visar att det saknas tillräcklig medvetenhet om vad som krävs för att Sverige ska kunna behålla sin position.

Läs mer

Varken Pride eller religion är skadligt för folkhälsan

Flera debattörer har de senaste dagarna bemött Claphaminstitutets minst sagt bristfälliga undersökning av Pride. Tyvärr bidrar debatten till ett växande gap mellan religion och HBTQ-världen.   

Läs mer

M:s bostadspolitik – fungerar bara för de rika

Både privata och allmännyttiga företag använder sig av statliga investeringsstöden för hyresrätter och de planerar för många nya bostäder. Att i detta läge avbryta stödet, som allianspartierna föreslår, vore oansvarigt.

Läs mer

Skolan klarar inte att ge alla barn det stöd de behöver

De regelverk som skolan har att rätta sig efter är glasklara: i utbildningen ska hänsyn tas till elevers olika behov och ge stöd och stimulans så att eleverna utvecklas så långt som möjligt. Så ser det inte ut i den svenska skolan. Otaliga rapporter visar att barns behov av stöd inte tillgodoses.

Läs mer

Claphaminstitutets relation till Qatar bör synas

Claphaminstitutet har mångåriga relationer till Qatar och institutets rapport om Stockholm Pride passar bra in i det mönster av homofobisk propaganda som både Qatar och institutets andra partnerorganisationer är kända för, replikerar Magnus Kolsjö, hbtq-debattör.

Läs mer