”Ni ökar överbeskattningen av landsbygdens bilism!”

De vanligaste formerna av bilanvändning i Sverige är kraftigt överbeskattade, även när koldioxidutsläppen beaktas fullt ut.

Läs mer

Lööf och Björklund – låt inte vänstern lura er om LAS

I en ny utredning föreslås kraftiga försämringar av arbetsrätten. Nu är det upp till bevis för C och L att stå emot detta, skriver Siri Steijer programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro.

Läs mer

Polisen som tog makten i Hagfors

Med 36,5 procent av rösterna blev Oberoende realister i Hagfors landets största lokala parti i kommunvalet. Framgångsreceptet är enkelt, enligt polisen Jens Fischer som nu är kommunstyrelsens ordförande: att lyssna.

Läs mer

”Cancerpatientens plånbok ska inte avgöra vården”

Patienter som kan betala 70 000 kronor i månaden får behandling på privat klinik i Stockholm. Det visar att den likvärdiga vården har kantrat. Det är regionerna som ska finansiera cancerbehandling. Och processen måste snabbas på så att fler får behandling.

Läs mer

”Vi ska skydda den enskilda människan”

Utan grönt ljus från Etikprövningsmyndigheten är det straffbart att forska på människor. – Vi ska skydda den enskilda, men också väga risker mot kunskapsvinster, säger Johan Modin, ny direktör för myndigheten.

Läs mer