Vi behöver lokaler för att bygga framtiden

Allt fler nya områden byggs utan lokaler för fritidsaktiviteter. Det är dags att fritidsverksamheterna får en prioriterad plats i planprocessen så att vi i den ideella sektorn kan fortsätta att bidra till ungdomars utveckling. 

Läs mer

Politisk klåfingrighet hjälper inte, Vänsterpartiet!

Hade Vänsterpartiet fått bestämma hade alla anställda i vården varit tvingade till en enda arbetsgivare och utan möjlighet till eget inflytande över sin egen arbetssituation, konstaterar Irene Svenonius (M) i en replik. 

Läs mer

Chefens chef hjälper eller stjälper

Fyra av tio chefer överväger att lämna sin chefstjänst, visar en färsk rapport. Det beror bland annat på hög arbetsbelastning och dålig stöttning från chefens chef. Nyheten Chefens chef hjälper eller stjälper dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Klara välfärden med hjälp av medborgaransvar!

Vad innebär det att vara medborgare, brukare och medarbetare i det offentliga rummet? Medborgarens ansvar måste in även i diskussionen kring hur vi klarar välfärdens ekonomi och kompetensförsörjning, skriver kommunstrategen Bengt Wellermark. 

Läs mer

Nej, assistansberättigade är inga gökungar

Om journalisten Micael Kalin träffat de personer som beviljats assistansersättning hade hans bild av dem som samhällets ”gökungar” sannolikt förändrats, skriver assistans-vd:n Daniel Lindkvist i en slutreplik. 

Läs mer