Pay back-time för världsarvspiloten

Läs mer

Ge kommunerna incitament att ställa mark till förfogande

En genomgång av de regleringar som införts på banker sedan finanskrisen visar att den finansiella stabiliteten är god. Det viktiga nu är reformer för bostadsbyggande snarare än regleringar av hushålls bolån, skriver Rickard Eriksson och Björn Olsson, Svenska bankföreningen.

Läs mer

Kvinnliga chefer vattnar blommor

Många chefer inom kvinnodominerade områden som vård och omsorg har högre utbildning, större personalansvar och lägre lön än chefer inom mansdominerade branscher. Dessutom förväntas de ofta utföra arbetsuppgifter som ligger utanför kärnuppdraget, som till exempel att vattna blommor, enligt en ny rapport från Ledarna. Nyheten Kvinnliga chefer vattnar blommor dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer

Låt inte det svenska kulturarvet gå upp i lågor

Katastrofen i Notre Dame visade att effektivt arbete kan rädda oersättliga kulturskatter. Samtidigt konstaterar en rapport från Riksrevisionen allvarliga brister i säkerhetsrutinerna hos flera av våra största svenska museer.

Läs mer

15 saker som gör att vi trivs på jobbet

Hög lön i all ära – men det är inte det som svenska arbetstagare värdesätter allra mest på jobbet. Flera andra faktorer väger tyngre, visar en Sifo-undersökning. Nyheten 15 saker som gör att vi trivs på jobbet dök först upp på Kvalitetsmagasinet.

Läs mer