Frigör kraften i kommunerna

Almedalsveckan är igång och Helsingborg är på plats för att visa att vi som kommun inte kan spara oss in i framtiden. Vi står, likt övriga kommuner, inför tuffa prövningar de kommande åren när befolkningen växer, allt fler blir äldre och stora integrationsutmaningar väntar.

Läs mer

Det finns för många olika Almedalen 

Flera stora företag och aktörer varnar för att Almedalen har utvecklats till ett stuprörsforum. Därför tar vi nu initiativet till ett tvärsektoriellt format där vår tids stora utmaningar och möjligheter kan diskuteras och belysas från flera olika branschers perspektiv.

Läs mer

Offensiv klimatpolitik riskerar slå mot glesbygden

I längden vinner alla på att klimatförändringarna hejdas. Men en offensiv klimatpolitik kan slå väldigt olika för olika grupper och landsdelar. Mest utsatta är förmodligen låginkomsttagare och landsbygdsbor, skriver forskare från bland annat Lunds tekniska högskola.

Läs mer

Solklart med datormoln för svenska myndigheter

Nu räcker det med bakåtsträvande och skrämselpropaganda som hindrar den ändamålsenliga, kostnadseffektiva och säkra digitaliseringen av det offentliga Sverige. Det är solklart att även svenska myndigheter kan och ska dra nytta av datormoln.

Läs mer

Bespara oss ideologiskt blinda rikspolitiker

Vissa politiker är så ideologiskt knytna till en vision som oftast liknar en fantasi eller utopi, att de är beredda att driva igenom det ena dåliga beslutet efter det andra oavsett konsekvenserna som gymnasieamnestin eller riksdagens beslut att utöka anhöriginvandringen, skriver vice ordföranden i barn och ungdomsnämnden i Järfälla Alexandra Hed

Läs mer