M: Migrationsverket måste ta sitt smittskyddsansvar

Migrationsverkets uppdrag verkar vara helt oförändrat trots att det pågår en omfattande smittspridning i Europa och i Sverige. De flesta myndigheter vidtar kraftfulla åtgärder för att försöka begränsa smittspridningen.

Läs mer

Utnyttja undantagen i vattendirektivet i stället

Om man vill värna de vattenrelaterade verksamheterna i landet bör man först och främst ta vara på och utnyttja de möjligheter till undantag som redan finns i ramvattendirektivet. Lösningen på flera av de problemen som vållar landets verksamhetsutövare huvudbry finns i Stockholm – inte i Bryssel, replikerar advokaten Viktor Falkenström.

Läs mer

När smittan ökar – personal kan flyttas från privata

Allt fler är smittade inom kommunal vård och omsorg. Om frånvaron bland hemtjänstpersonal blir stor kan kommuner och privata aktörer dela på personal. I ett krisläge kommer bara livsnödvändiga insatser att ges.

Läs mer

Jämtland rustar för påskveckan

Tiotusentals skidturister väntas i påsk till Åre, som redan har samhällsspridning av coronaviruset. Regionen gör allt för att vården ska klara anstormningen.

Läs mer

Myndigheterna redovisar med ovanligt hög kvalitet

I Sverige finns totalt omkring 220 statliga myndigheter och en av Riksrevisionens huvuduppgifter är att bedriva årlig revision av deras årsredovisningar. Syftet är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt reglerna, om den ger en rättvisande bild av myndighetens ekonomi, om pengarna har använts på rätt sätt och om ledningens bedömning av intern styrning och…

Läs mer