Även fastigheter på landsbygden har ett värde

En orimlig fiktiv värdering av hyresfastigheter utifrån en lagstiftning utformad för en marknad som inte existerar på landsbygden skapar ett underskott i det kommunala fastighetsbolaget.

Läs mer

”Många företagare i riskzonen”

Coronapandemin slår hårt mot näringslivet – och inte bara ekonomiskt. Många företagare drabbas även av depressioner och självmordstankar. I Jönköping erbjuds nu gratis utbildning om psykisk ohälsa och suicid för kommunanställda och andra som i tjänsten möter oroliga entreprenörer.

Läs mer

Fortsatt brottsutredning om Solnas äldreboende

Förundersökningen om arbetsmiljöbrott i samband med coronasmittan på äldreboendet Berga i Solna kommer troligen att pågå i månader. Den externa granskning som Solna beställt ska vara klar i oktober.

Läs mer

Svensk standard för äldre på export

Den svenska standarden SS 872500 publicerades 2015 och innehåller en bred sammanställning av de krav och riktlinjer som kan ställas på äldreboenden och hemtjänst. Det handlar bland annat om kompetens, kvalitetsledningssystem och bemanning i organisationen, men framförallt om vad som behövs för att tillgodose den äldre personens behov och förväntningar. I 23 avsnitt definieras behov…

Läs mer

De bästa arkitekttjänsterna går inte på rea

Vi har inte råd att angelägna samhällsfunktioner får ett dåligt resultat. Det vi bygger i dag ska stå i hundra år eller mer, skriver Elisabet Elfström, t f förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, som uppmanar de offentliga upphandlarna att stå emot frestelsen att reashoppa arkitekttjänster under coronakrisen.

Läs mer