FHM: De med antikroppar kan träffa sina äldre

Personer med påvisade antikroppar för covid-19 kan träffa personer i riskgrupper. ”Men det förutsätter att man inte har några symtom”, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Nya jättefängelset ger 300 jobb i Trelleborg

Av de 20 kommuner som slogs om bygget valde Kriminalvården att bygga Sveriges näst största anstalt i Trelleborg.

Läs mer

Risken med aerosolgenererande procedurer ska utredas

Aerosolens roll för smittspridning av covid-19 inom tandvården ska utredas. Kunskapsläget är oklart och det nationella program­området (NPO) för tandvård har därför tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan. En slutrapport ska komma i höst.

Läs mer

Övertiden minskar bland svenska män

Sedan 2009 publicerar SCB fördjupade rapporter med ett specifikt tema, baserat på data från Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Den andra temarapporten för 2020 handlar om övertid och gör även jämförelser av hur övertidsarbetet utvecklats sedan 2005. Antalet anställda som arbetar övertid har inte nämnvärt förändrats under årens lopp. Under 2019 arbetade cirka 753 000 personer övertid, vilket motsvarar…

Läs mer

Swedental ställs in – Riksstämman genomförs digitalt

I ett mejl från Svenska Mässan i Göteborg meddelas det att årets Swedental ställs in. Riksstämman kommer att genomföras digitalt. ”Coronaviruset har fått konsekvenser i en utsträckning som få kunnat föreställa sig. Vi hade, precis som ni, hoppats på att kunna genomföra Swedental och Odontologisk Riksstämma enligt ursprungsplan. En mässa är något vi genomför tillsammans….

Läs mer