Det är dags att släppa Bromma flygplats, M

Vi måste bygga ett samhälle som står starkt efter krisen. De miljarder som årligen pumpas in i Bromma flygplats behövs till annat.

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola till Solna och Skinnskatteberg

Det är SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling som driver Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Skolverket. Syftet är att lyfta fram skolverksamheter som genomför ett föredömligt systematiskt kvalitetsarbete. Skolorna utvärderas gentemot SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad kvalitetsmodell som lägger stor vikt vid både val av arbetssätt, uppnådda resultat och ständiga förbättringar. I år är det Dibber…

Läs mer

Oenighet i SKR om skolutredningens förslag

SKR avvisar utredningsförslagen om slopad kötid i friskolor och minskad skolpeng för fristående aktörer. Men flera partier reserverar sig, och från flera kommuner får förslagen stöd.

Läs mer

Kommunernas julklappar kan vara olagliga

Nästan alla kommuner delar ut presentkort som julgåva till sina anställda, men det kan handla om felaktig upphandling. – Vi tyckte vi gjorde rätt, sedan är det möjligt att vi gjorde fel rent legalt, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd i Norrköping.

Läs mer

Samtycke krävs – annars kan skolpengen kapas

Grundskolenämnden i Göteborg begär att friskolor ska häva sekretessen kring sin elevsammansättning. Annars kan de få lägre skolpeng.

Läs mer