Nya verktyg för bättre munhälsa

Nu lanserar Socialstyrelsen en ny webbutbildning om munhälsa och munvård för personer som behöver hjälp med detta. Myndigheten ger samtidigt ut en vägledning för god munhälsa hos personer med demenssjukdom.

Läs mer

Stor utrullning av standardiserade e-fakturor

Digitaliseringen inom offentlig sektor rycker fram på flera fronter. Bland annat har Statens servicecenter nu inlett en stor utrullning av Peppol, en europeisk standard som gör det enklare att både skicka och ta emot e-fakturor.

Läs mer

Ny tidning: Så påverkar munnen din hälsa

Munhälsan har betydelse inte bara för livskvalitén och vårt sociala liv – forskning visar att den även påverkar resten av kroppen. I detta nummer av Vetenskap & hälsa berättar vi mer om forskning som rör munnen och tänderna.

Läs mer

Forskning pågår: Hur jämlik är tandregleringen?

Ungefär 70 procent av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse, och cirka 30 procent har behov av tandreglering med någon form av tandställning. Emma Göranson är doktorand vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet och specialist i ortodonti i Region Östergötland. Hon berättar här om sin forskning om bettavvikelsers påverkan på livskvalitet, och om…

Läs mer

Munnen och kroppen hör ihop

Forskningsintresset för samband mellan tandhälsa och sjukdomar i kroppen har ökat sedan 80-talet. Flera studier tyder på att bakterier och inflammationsämnen från munnen kan påverka sjukdomsförloppet vid exempelvis diabetes typ-2, reumatism och kolorektal cancer.

Läs mer