300 miljoner till systembiologi

SSF fördelar 300 miljoner kronor på nio systembiologiska projekt.