3:12-regeln ändras i nytt förslag

Kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa 3:12-regeln tas bort. Det är ett av förslagen om ändrade skatteregler för delägare i fåmansbolag som nu överlämnats till regeringen.