A1M Pharma går mot klinik

De prekliniska toxicitetsstudierna har fallit ut väl och bolaget är redo för att ansöka om kliniska studier.