”Ackreditering ger mer jämlik bröstcancervård”

Ackreditering av bröstcancervård leder till en generell höjning av vårdens kvalitet och minskade regionala skillnader. Det menar Peter Strömbäck, generaldirektör för Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, och Elizabeth Bergsten-Nordström, ordförande för BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation.