Addlife köper norska Krabat

Addlife förvärvar det norska bolaget Krabat, som utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel för barn och unga med särskilda behov. Krabat har i dag 13 anställda och omsätter cirka 30 miljoner norska kronor. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie under innevarande verksamhetsår.