Addlife kortar beslutsvägarna

Addlifes vice vd ersätts inte när han slutar.