Addnode utökar förvärvskreditfacilitet

Addnode utökar sin befintliga förvärvskreditfacilitet i Nordea med 350 miljoner kronor till totalt 750 miljoner.