Addvise planerar köp av sjukvårdsbolag

Addvise har tecknat en avsiktsförklaring med Ferno Norden och Ferno LLC avseende förvärv av 100 procent av aktierna i aktiebolaget Germa för 13,8 miljoner kronor.

Addvise planerar köp av sjukvårdsbolag

Addvise har tecknat en avsiktsförklaring med Ferno Norden och Ferno LLC avseende förvärv av 100 procent av aktierna i aktiebolaget Germa för 13,8 miljoner kronor.