Åderförkalkning i halspulsådern syns i röntgenbilder inom tandvården

Under tandvårdsbesök görs ofta en panoramaröntgenundersökning för att få en generell bild av tänder och käkar.