Advenica -13 miljoner i andra kvartalet

Advenica redovisar ett resultat efter skatt på -13,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (-8,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:84 kronor (-0:68).