Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

Föreläsning om skalfasader, provmodeller (”mock-up”) och implantatbroar på divergerande implantat

Föreläsning

Låt oss prata om estetik! Ultratunna skalfasader, provmodeller ("mock-up") och implantatbroar på divergerande implantat.
Gratis föreläsning för tandläkare och tandtekniker i Köpenhamn den 29 augusti och i Stockholm den 31 augusti 2022.

En exceptionell restauration har sitt ursprung inte bara i ett bra materialval och teamets kunskaper, utan även i de metoder och tekniker som används. Under föreläsningen kommer tandtekniker Samuele Zanini (instruktör, CAD/CAM-expert och medlem i teamet forskning och utveckling av programvara vid Zirkonzahn) att berätta hur de senaste teknikerna och innovativa arbetsflödeslösningarna i hög grad kan hjälpa dig att återskapa patientens naturliga harmoniska former vid alla typer av restaurationer betydligt snabbare. Under föreläsningens första del kommer Samuele Zanini att visa hur man reproducerar patientens estetik genom minimalinvasiva restaurationer, med fokus på ultratunna Prettau® skalfasader av zirkoniumdioxid (“Prettau® Skin®”) och provmodeller (”mock-up”). Därefter kommer han att utforska det mer intrikata ämnet implantatbroar på divergerande implantat och beskriva Zirkonzahns nya arbetsprotokoll som är baserade på innovativa barutformningar – såsom Bart-plattan och Double Screw Metal-tekniken – samt på titanbaser med justerbar höjd och skruvkanal. En ny teknik för att tillverka lämpliga tillfälliga restaurationer på kortast möjliga tid kommer också att presenteras.

 

HIGHLIGHTS

  • Ultratunna Prettau® skalfasader av zirkoniumdioxid (Prettau® Skin®), med cementeringstekniker och preparationsguider
  • Estetisk tillverkning av en provmodell (”mock-up”) baserad på innovativa programvarufunktioner för att ta fram en prototyp av ett leende och på virtuell reproduktion av patienten i 3D
  • Nya titanbaser, K80 Angled Screw Channel, med justerbar höjd och skruvkanal (0°-30°), med en exakthet på 1/10 – 1/100 av ett hårstrå
  • Bart-plattan, en designspecifik bar för att korrigera implantat som lutar mot gommen
  • Double Screw Metal-tekniken för barstödda restaurationer vid implantat som divergerar kraftigt mot det buckala/labiala området
  • Double Milling-tekniken för tvåstegsframställning av omedelbara restaurationer vid implantatstödda proteser
  • 1 - Prettau® Skin®

  • 2,3,4 - Double Screw Metal-tekniken för barstödda restaurationer vid implantat som divergerar kraftigt mot det buckala/labiala området

  • 5 - ”Bartplatte”

  • Nya titanbaser, K80 Angled Screw Channel, med justerbar höjd och skruvkanal (0°-30°)

För mer information och registrering, besök: Zirkonzahn Lecture Tour in Scandinavia eller kontakta Barbara.Schwingshackl@zirkonzahn.com, +39 0474 06 6721.

Källa: Zirkonzahn

Taggar
Föreläsning