Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

Fyra lösningar för estetiska restaurationer på divergerande implantat

restaurationer

En översikt över nya implantatkomponenter och arbetstekniker för att korrigera skruvkanaler som är riktade mot det buckala/labiala området eller mot gomområdet – även vid total avsaknad av tänder.

Den här artikeln handlar om nya implantatkomponenter och arbetstekniker som är tillgängliga i designprogramvaran Zirkonzahn.Modellier för tillverkning av estetiska restaurationer om implantaten är riktade buckalt/labialt och eller mot gomområdet.

Nya implantatkomponenter: titanbaser K80 (ASC) och individuella Raw-Abutments®

De nya titanbaserna K80 Angled Screw Channel kombinerar två fördelar i en produkt. Å ena sidan kan skafthöjden förkortas individuellt beroende på patientens specifika tandhöjd. Å andra sidan har dessa titanbaser en sidoöppning som innebär att åtkomstkanalen kan lutas individuellt mellan 0° och 30° beroende på implantatlutning. Detta innebär att implantatpositioner som inte är optimala kan kompenseras utan att det påverkar det slutliga estetiska resultatet. De finns med antingen koniska eller parallella skaft samt med eller utan ett antirotationsinstrument enligt den rekonstruktiva indikationen.

Raw-Abutments®, tillverkade av högkvalitativ medicinsk titanlegering (Ti-6Al-4V ELI enligt ASTM F136 och DIN EN ISO 5832-3), är prefabricerade distansråämnen av titan framtagna för tillverkning av individuella distanser. Den industriellt prefabricerade implantatanslutningen säkerställer hög precision och passningsnoggrannhet. Vid en tandlös överkäke med divergerande implantat kan designprogramvaran skapa en konsekvent insättningsriktning för alla distanser med individuell design av distansgeometrin. På detta sätt är det möjligt att förhindra inriktning av skruvkanalerna buckalt/labialt.

Titaniumbaser K80 Angled Screw Channel (ASC)

Exempel på en restauration på individuella Raw-Abutments®

Bart-plattan och Double Screw-baren: Nya arbetstekniker för mycket stabila, barstödda rehabiliteringar vid komplexa fall av tandlöshet.

Bart-plattan gör det möjligt att skapa estetiska implantatbroar på implantat som lutar mot gommen. Via den avancerade funktionen i programvaran Zirkonzahn.Modellier kan den primära strukturen med hjälp av friformningsfunktionen anpassas geometriskt till anatomin. Ytterligare barretentioner kan därefter skapas med fästmodulen innan baren fräses.

Double Screw-baren är en speciell teknik som består av integration av ytterligare skruvar i bardesignen. Det innovativa konceptet innebär att baren skruvas på implantaten och superstrukturen på baren. Detta förhindrar oestetiska buckala/labiala kanaler, särskilt i det främre området, och förbättrar samtidigt postoperativt underhåll och hygien. Designprogramvaran har en ny funktion för att utföra Double Screw Metal-tekniken. Denna innebär att användaren kan visualisera skruvpositionerna och skapa skruvgängorna i bardesignen. Genom 3D-framställningen går det att identifiera skruvkanalens optimala position i den primära strukturen samt bästa tänkbara inpassning av skruvhuvudet i superstrukturen. De digitala skruvarna finns med flera skivor, vilka indikerar det ideala insättningsdjupet för att förhindra rupturer i zirkoniumdioxidramen. Programfunktionen gör det också möjligt att utforma kanalgängan, som är fräst med specialborrar.

Exempel på en Bart-platta.

Exempel på Double Screw-barer.