Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

GHP Specialisttandläkarna digitaliserar flödet för remisshantering

Digitalisering

GHP Specialisttandläkarna Nacka startade sin resa för 35 år sedan, som en av de första klinikerna specialiserade inom implantat och rehabilitering av tandlöshet. Nyligen flyttade kliniken till nya toppmoderna lokaler och har utökat från 11 till 16 behandlingsrum. Samtidigt har medarbetarna allt som behövs för det digitala arbetsflödet – från utredningar till det tandtekniska laboratoriet med 13 anställda tandtekniker.

Adam Werlevik, IT-ansvarig på GHP Specialisttandläkarna, är ansvarig för att optimera bolagets digitala arbetsflöden. Adam har bland annat drivit ett projekt för att optimera och digitalisera remisshantering. Tillsammans med Muntra har kliniken gått från ett analogt remissflöde via brev till att hantera alla inkommande remisser digitalt.

“Lösningen har snabbt blivit populär internt och bland våra remittenter. Faktum är att antalet remisser har ökat sedan implementeringen. Vi ser fler antal remisser till följd av att lösningen är så pass enkel att använda” – säger Adam Werlevik.

Adam Werlevik

På GHP har man sett flera nyttor med elektronisk remisshantering:

  • Det blir enklare för personalen att hantera remisser
  • Remisshanteringen blir effektivare
  • Vårdgivarna får bättre möjlighet att följa upp remisser
  • Patientsäkerheten ökar

Muntra tillhandahåller ett öppet nätverk inom tandvård för att skicka och ta emot remisser digitalt. Tjänsten är CE-märkt och uppfyller samtliga krav för patientdatalagen och dataskyddsförordningen (“GDPR”).

– “Vi har integrerat e-remisslösningen på klinikens hemsida. Via ett digitalt formulär kan remittenter skicka remisser till specialistklinikerna inom GHP Dental.”

– “Här fyller man i uppgifter om patientens hälsostatus, anamnes och önskad vård. Användaren kan också lägga till bilagor, exempelvis röntgenbilder. “

– “Remissen skickas slutligen genom att signera med mobilt BankID.”

– “Personalen på GHP får då omedelbar tillgång till remissen genom att logga in i Muntra. Här skickar vi en bekräftelse av mottagandet via e-post.”

Om Muntra: Muntra är ett ledande webbaserat journalsystem för tandvård. Hundratals kliniker använder Muntras kraftfulla och användarvänliga verktyg för att anskaffa, behandla och få nöjdare patienter.

Om GHP: GHP Specialisttandläkarna har några av Sveriges ledande specialistkliniker och erbjuder specialisttandvård i Stockholm, Nacka och Norrköping med inriktning på sjukdomsbehandling och rehabilitering av partiell eller total tandlöshet.

Källa: Muntra