Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

Härdljuslampa kan inte steriliseras-viktigt använda rätt skyddsöverdrag

Hygien

Felaktig använt skyddsöverdrag minskar härdningslampans effekt.
Tandvårdens härdningslampor kan inte steriliseras. Lösningen är att täcka dem med en infektionskontrollbarriär – ett så kallat skyddsöverdrag. Detta för att förhindra korskontaminering mellan patienter.

Sex skyddsöverdrag testades
En ny forskarstudie visar att felaktigt använda skyddsöverdrag kan reducera lampans ljuseffekt med upp till 28 procent. Sex skyddsöverdrag testades; fem av plast och ett latexbaserat.

Överdragen sänker lampornas effekt
Korrekt applicerade, minskade skyddsöverdrag av plast strålningseffekten med 5–8 procent. Det latexbaserade skyddsöverdraget minskade samma effekt med 16 procent.

Rynkor och veck vanliga misstag
Skyddsöverdragen har söm samt icke-genomskinliga delar. När dessa delar placerades över ljushärdningslampans spets minskade effekten med 8–11 procent. Rynkiga eller veckiga skyddsöverdrag reducerade effekten med 14–26 procent. Det skrynkliga latexbaserade skyddsöverdraget minskade effekten med 28 procent. Det minskade dessutom andelen violett ljus.

Forskarna drog slutsatsen att korrekt användning av skyddsöverdrag är avgörande för att uppnå optimal ljushärdningseffekt.

Hindrar spridning av Covid-19
Tidigare studier har fastslått att skyddsöverdrag är ett hjälpmedel mot spridning av Hiv, Hepatit-C och Covid-19. Skyddsöverdragen skyddar dessutom mot slitage av härdningslampan.

Oroväckande låg användningsgrad
Rapporter antyder att användandet av skyddsöverdrag är otillfredsställande lågt. En undersökning från Tyskland visade att en av tre tandläkare använde skyddsöverdrag. En annan rapport visade att 35–68 procent av härdningslampor, använda i tandläkarkliniker, hade rester av resin eller bondingmaterial på lampspetsen. Sådan kontaminering kan endast äga rum om skyddsöverdrag saknas.

Studien utfördes av forskare vid Federal University of Uberlandia, Brasilien samt Dalhousie University, Kanada.

Källa: Ultradent

Taggar
Hygien