Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

Intelligent komposit 

Kompositmaterial

Tid är alltid en bristvara på tandläkarmottagningen och hygienkraven i samband med COVID-19 har betonat detta ytterligare. Det är logiskt att eftersträva effektivisering för att minska patientiden, utan att påverka kvalitet på behandlingarna och estetiska resultat.

Effektiva och estetiska direkta restaurationer med nya CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal från Kuraray Noritake Dental gör detta möjligt: snabb färgbestämning och framställning av estetiska och hållbara direkta restaurationer med en enda färg vid behandlingar.

Färgtagning behövs inte längre. Genom den intelligenta optiska integrationen smälter CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal in i omgivande tandvävnad utan synliga övergångar.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal består av ett kompakt sortiment med färgnyanser:

  • Universalfärgen (U) används för alla posteriora restaurationer.
  • Det anteriora området ställer högre estetiska krav och klinikern kan då välja mellan färgerna Universal Light (UL) och Universal Dark (UD).
  • Universal White (UW) är avsedd för särskilda fall som till exempel restauration av primära tänder.

Att det kompakta färgsortimentet fungerar så väl beror på Kuraray Noritake Dentals ljusdiffusionsteknik som gör att restaurationen sprider ljuset på liknande sätt som tandstrukturen. Det är därför det applicerade materialet smälter in praktiskt taget osynligt i den omgivande tandstrukturen.

Övertygande mekaniska egenskaper gör CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal färgerna mycket väl lämpade för både anteriora och posteriora restaurationer. I likhet med övriga produkter i serien CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 har den här innovativa produkten hög hållfasthet, fördelaktig nötningsresistens och balanserad krympspänning för tillförlitliga resultat – även i belastade posteriora områden. Materialet är lättpolerat och bibehåller glansen vilket skapar ett naturligt utseende som är särskilt fördelaktigt i anteriora regionen.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal-färgerna finns i kapslar och sprutor för ett tidssparande och enkelt sätt att skapa estetiska, starka och hållbara restaurationer.

Kuraray Noritake Dental Inc. bildades i april 2012 vid en fusion mellan Kuraray Medical Inc. och Noritake Dental Supply Co. Företaget har fortsatt bygga på den kombinerade styrkan hos dessa båda multinationella företag och har som mål att uppnå synergier i världsklass inom produktutveckling, tillverkning och försäljning.

Företaget har exceptionell expertkunskap inom organisk och oorganisk kemi, vilket har medgett en hållbar utveckling av en rad högklassiga dentala produkter såsom keramer, kompositer och även biomaterial.

För Kuraray Noritake Dental finns det inget viktigare än patientens leende. Därför har företaget som mål att stödja och inspirera tandläkarna genom att införa minimalinvasiva och bioadditiva lösningar, så patienterna kan glädjas åt sina egna tänder livet ut.

Källa: Kuraray Noritake Dental