Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

Synen styr kroppens arbetsställning

ERGONOMI

Tandläkare som använder prismaglasögon minskar risken för smärta i nacken.
Ögat är hjärnans fönster. Synnerven ­– med runt en miljon nervtrådar – förmedlar mer information än något annat sinnesorgan. Av alla de intryck en seende människa tar till sig under en dag står ögonen för över 80 procent.

Tandvård är ett detaljarbete
Eftersom synen är så dominant styr den kroppen in i en arbetsställning där ögonen kan se bra. Då är det lätt att hamna med huvudet nedböjt över patienten – och ryggen snett vriden. Men att ha ögonen 20–30 centimeter från patientens mun ger inga goda ergonomiska förutsättningar.
Den som arbetar med nacken i 45 graders vinkel får 22 kilos tryck på ryggraden, vid 60 graders vinkel är trycket uppe i 27 kilo.
Med tiden kommer smärtorna ­– i nacke, axlar och ländrygg.

Studie: prismaglasögon minskar besvären
En studie gjord av Institutet för stressmedicin (BFC muskuloskeletal disorders, 2016) visade att 65–70 procent av de tandvårdsanställda inom Företagshälsovården och Folktandvården i Västra Götaland hade dagliga besvär med smärta i nacke och/eller axlar.
Studien visade också att smärtan hos den testgrupp som fick använda prismaglasögon minskade betydligt jämfört med den grupp som enbart fick ergonomisk information. Resultatet visade sig även vara bestående på lång sikt.
Studien ledde till att Folktandvården i Västra Götalandsregionen i dag erbjuder prismaglasögon till samtliga tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter.

Optergos prismaglasögon vinklar synfältet nedåt och möjliggör därmed en mer upprätt arbetsställning – utan hängande nacke. Vill man ha större förstoring korrigeras det med en lupp.
Vid tillpassning av prismaglasögon tar vi hänsyn till faktorer som individens optiska styrkor, pupillbredd, pupillhöjd, vinklar inåt och neråt för rätt placering av lupp.
Men det handlar inte enbart om vilken styrka i glaset som krävs utan även om vilken typ av arbete som ska utföras och vilka styrande faktorer som finns i rummet.
Det kan gälla behovet av att se på datorskärm både på nära och längre håll och vilka avstånd som ska anpassas till kroppsmått för att få en god ergonomi mellan tandläkarens öga och patientens mun.

Källa: Merident

Merident är ett nordiskt familjeföretag grundat 1996. Vi främjar kvalitet, effektivitet och välbefinnande hos proffs som arbetar med precision. Vi levererar produkter, tjänster och totallösningar som förbättrar våra kunders arbetsseende och ergonomi.

Taggar
ERGONOMI