Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

Tandfärgen, en komplex fråga – korrekt färgbestämning med monolitiska, polykromatiska färgguider av zirkoniumoxid

Färgtagning

Med de nya färgguiderna av zirkoniumoxid kan du nu fastställa patientens individuella tandfärg genom att välja matchande typologi av zirkoniumoxid för en slutlig restauration som 1:1 överensstämmer med patientens naturliga färg.

Tänderna är en spegel av en person liv och individuella livsstil. De skiljer sig från person till person. Ålder, näring och vanor skapar unika slitagemönster, grader av translucens och nyanser av färg. Färgen på en tand skapas av en kombination av dentin och emalj. I ungdomen och under en sund tillväxt har dentinet en enhetlig färg. Med stigande ålder uppkommer missfärgning, som vanligtvis visar sig som mörkare områden i dentinet. Den omgivande emaljen, som är fast förankrad på dentinet, kännetecknas av olika grader av opacitet beroende på område – från vitaktigt opak till nästan translucent. Generellt tenderar tanden att ha en enda färg, med en högre grad av opacitet mot incisalkanten.

Reproduktionen av den naturliga tandfärgen är därför en mycket komplex process, särskilt idag, när förfärgade dentalmaterial börjat användas vid tillverkningen dentala restaurationer. För att uppnå bästa möjliga resultat är det många faktorer som måste beaktas – från tandstruktur och translucens till ljusreflektion och materialval. Även exakt fastställande av tandens naturliga grundfärg är grundläggande. Baserat på detta rekommenderar specialistlitterauren* att man alltid använder färgguiden för det material som kommer att användas för restaurationen.

Zirkonzahn Shade Guides

I detta samband är Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line (utvecklad av det sydtyrolska företaget Zirkonzahn) ett viktigt framsteg för slutliga färgexakta restaurationer av zirkoniumoxid. Färgguiden av består av monolitiska provtänder tillverkade av polykromatisk zirkoniumoxid som reproducerar både färg- och translucensgradienten hos människans tänder. Den är inspirerad av de klassiska VITA-färgerna och består av 16 tandfärger (A1–D4) och 3 blekningsfärger, och är inte bara tillgänglig i form av övre och nedre incisorer utan även som en premolar. För en mer individuell slutlig restauration kan färgguider i överkäken också reduceras minimalt för ett lätt estetiskt keramiskt skikt i icke-funktionella områden.

Tips vid användning av en färgguide:

  • Fastställ färgen i naturligt dagsljus (lätt molnig himmel, runt klockan 10–11 eller 14–15) eller i ett rum upplyst med vanliga dagsljuslampor; undvik direkt, klart ljus (cirka 2 000 lux, en väl upplyst tandläkarstol har cirka 8 000 lux).
  • Fastställ färgen under maximalt 5–7 sekunder; det mänskliga ögat tröttnar snabbt när det tittar koncentrerat på något.
  • Utför färgmatchningen i en neutral färgmiljö, på en patient som inte har någon makeup och som bär kläder i en neutral färg.
  • Rengör de naturliga tänderna noggrant. Låt inte tandytorna torka ut, då de annars ser för vita ut.
  • Håll Zirkonzahn Shade Guide Prettau® Line på avstånd men fortfarande så nära patientens motsvarande naturliga tand som möjligt (tandhals mot tandhals eller incisalkant mot incisalkant).
  • Observera helst de tillverkade monolitiska zirkoniumoxidstrukturerna under industriellt vanligt dagsljus (D65) med en korrelerad färgtemperatur på 6 500 K.

* 2011: Strub, Jörg R. / Kern, Matthias / Türp, Jens Christoph / Witkowski, Siegbert / Heydecke, Guido / Wolfart, Stefan; Curriculum Prosthetics, Volume II, 4th, revised and expanded edition, Quintessenz Verlags-GmbH)

Källa: Zirkonzahn

Taggar
Färgtagning