Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

Tips från dr Dan Fischer, Ultradent Products: Nyckelparametrar för modern adhesivteknik

Adhesivteknik

Låt oss reda ut svårigheterna med modern adhesivteknik.
Den adhesiva tekniken är en av de verkliga revolutionerna som skett inom tandvården under de senaste årtiondena. Tekniken har utvecklats konstant sedan 1940-talet och är mer lovande idag än någonsin tidigare. Användning av adhesiv teknik har öppnat upp ett stort antal olika möjligheter för minimal invasiv och estetiska behandlingar. Det gäller emellertid för tandläkaren att ha en djugående förståelse om bondingprocessen för att kunna skapa framgångsrika resultat och kvalitativa adhesiva behandlingar som håller länge.

Tandläkare råkar ofta ut för bristfälliga resultat och misslyckanden som beror på utebliven penetration, låga bindningsvärden eller felaktiga metoder. För att få ut det mesta av en adhesiv behandling bör man tänka på ett antal viktiga fakta och behandlingstekniker. Innan någon behandling påbörjas ska tandläkaren vara medveten om den optimala tekniken för varje enskilt steg. Till expempel kan överskriden etsningstid och för djupgående ets i dentinet göra det svårt för bondingmaterialet att penetrera den friska tandstrukturen. Ett etsmedel med begränsad penetration kan enkelt hjälpa till att lösa det här problemet. Vid övertorkning av dentin kan bindningsvärdena allvarligt påverkas hos vissa adhesiver. Följaktligen rekommenderas jämna och korta luftblästringar. Det är särskilt viktigt att iaktta de rekommenderade appliceringstiderna för att säkerställa tillräcklig penetration av bondingmaterialet; samt att luftblästra varsamt för att inte tunna ut adhesivskiktet. Vid de fall en komposit endast delvis blir polymeriserad bör användaren kontrollera sin härdljuslampa extra noggrant för att undvika tomrum där kompositen inte adapterar tillräckligt till bondingskiktet. En svår utmaning är kontaminering med blod, exsudat eller saliv före eller under bondingförfarandet. Detta leder till att det bildas separata skikt som förhindrar korrekt adaptation eller adhesion. Det är här som ett genomtänkt system för mjukvävnadshantering (Tissue Management) kommer in.

Läs om hur adhesivbehandling kan bli ännu bättre i följande utförliga rapport.

Källa: Ultradent Products

Taggar
Adhesivteknik